בית ספר נילי

  צהרון נילי כיתה א1
  צהרון נילי כיתה א1

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים
  צהרון נילי כיתה א2
  צהרון נילי כיתה א2

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים
  צהרון נילי כיתה א3
  צהרון נילי כיתה א3

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים
  צהרון נילי כיתה ב1
  צהרון נילי כיתה ב1

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים
  צהרון נילי כיתה ב2
  צהרון נילי כיתה ב2

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים
  צהרון נילי כיתה ב3
  צהרון נילי כיתה ב3

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים
  צהרון נילי כיתה ג1
  צהרון נילי כיתה ג1

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים
  צהרון נילי כיתה ג2
  צהרון נילי כיתה ג2

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים
  צהרון נילי כיתה ג3
  צהרון נילי כיתה ג3

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים