קידום העסקת אנשים עם מוגבלויות

קידום העסקת אנשים עם מוגבלויות

קידום העסקת אנשים עם מוגבלויות

בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, עמותת זמארין מחויבת בייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.
פרטי הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות:
שם: נירית קרן
טלפון: 04-6297011

פורמט להכנת תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות
לצפייה בתכנית - אנא לחצו כאן (קובץ SHANTITIׂ)
 
תוכנית שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלויות 2021 - לחץ כאן