בית ספר החורש

  צהרון חורש כיתה א1
  צהרון חורש כיתה א1

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים
  צהרון חורש כיתה א2
  צהרון חורש כיתה א2

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים
  צהרון חורש כיתה א3
  צהרון חורש כיתה א3

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים
  צהרון חורש כיתה ב1
  צהרון חורש כיתה ב1

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים
  צהרון חורש כיתה ב2
  צהרון חורש כיתה ב2

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים
  צהרון חורש כיתה ב3
  צהרון חורש כיתה ב3

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים
  צהרון חורש כיתה ב4
  צהרון חורש כיתה ב4

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים
  צהרון חורש כיתה ג1
  צהרון חורש כיתה ג1

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים
  צהרון חורש כיתה ג2
  צהרון חורש כיתה ג2

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים
  צהרון חורש כיתה ג3
  צהרון חורש כיתה ג3

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים
  צהרון חורש כיתה ג4
  צהרון חורש כיתה ג4

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים