בית ספר החיטה

  צהרון חיטה כיתה א1
  צהרון חיטה כיתה א1

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים
  צהרון חיטה כיתה א3
  צהרון חיטה כיתה א3

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים
  צהרון חיטה כיתה א4
  צהרון חיטה כיתה א4

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים
  צהרון חיטה כיתה ב1
  צהרון חיטה כיתה ב1

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים
  צהרון חיטה כיתה ב2
  צהרון חיטה כיתה ב2

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים
  צהרון חיטה כיתה ב3
  צהרון חיטה כיתה ב3

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים
  צהרון חיטה כיתה ג1
  צהרון חיטה כיתה ג1

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים
  צהרון חיטה כיתה ג2
  צהרון חיטה כיתה ג2

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים
  צהרון חיטה כיתה ג3
  צהרון חיטה כיתה ג3

  הצהרון פועל בימים א'- ה' בין השעות 12:45 - 17:00

  לפרטים נוספים