בית מלאכה קהילתי

בית מלאכה קהילתי

  בית מלאכה ומרכז סדנאות ויזמות סביבתית-קהילתית
  בית המלאכה הקהילתי מהווה מרחב לעבודה משותפת וחלוקת משאבים של כלים וידע,
  תוך יצירת קהילה וקירוב הקהילות השונות של המושבה.
  הפרויקט, ביוזמת תושבים ובשיתוף המועצה המקומית, עמותת זמארין והמשרד להגנת הסביבה.

  אנחנו מזמינים אתכם, אלה המעוניינים לחלוק ידע ולעזור לייצר חברויות וקשרים סביב ידע מסוים, להצטרף אלינו ולהעביר סדנאות בהתנדבות.
  סדנאות אלו יהיו במחירי עלות החומרים בלבד.
  רוצים לתרום? להתנדב?
  בית המלאכה הקהילתי זקוק לאנשים, ציוד, חומרים ותרומות כספיות על מנת להגשים את מלוא הפוטנציאל שלו כמרכז קהילתי 

  לפרטים: beit.hamelacha.zichron@gmail.com