המשרהמועד פרסוםלפרטי המשרה
סייעת בצהרונים (תומכת הוראה) 16/11/2020 לחץ לפרטי המשרה
מובילת צהרון 16/11/2020 לחץ לפרטי המשרה