מספרי טלפון בחירום

מספרי טלפון ומידע בחירום

100 משטרת ישראל

101 מגן דוד אדום

102 כבאות והצלה

103 חברת חשמל

104 פיקוד העורף

105 מרכז מידע לדיווח נעדרים

106 | 04-6297185 מוקד הרשות המקומית

אירוח משפחות בהודעות וואטסאפ 050-6488487, 050-4242261, 054-3067027