מכרזים

מכרז פומבי מס' 2023/02 להפעלת צהרונים וקייטנות עבור עמותת זמארין בתחום המועצה המקומית זכרון יעקב

עמותת זמארין – העמותה לתרבות ופנאי בזכרון יעקב

מכרז פומבי מס' 02/2023 להפעלת צהרונים וקייטנות עבור עמותת זמארין במועצה המקומית זכרון יעקב

עמותת זמארין – העמותה לתרבות ופנאי בזכרון יעקב (להלן: "העמותה"), מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במסגרת המכרז עד ליום 22.05.2023 בשעה 12:00.

מובהר כי לא יחול שינוי בשאר המועדים הקבועים בהליך והודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.

עמותת זמארין – העמותה לתרבות ופנאי בזכרון יעקב.

 

לצפייה במכרז | לחצו כאן

לצפייה במכרז מונגש | לחצו כאן