קולות קוראים

- אספקת שירותים לאירועים בזכרון יעקב: בודק חשמל לרישוי אירועים, עמותת זמארין, תשפ"ג, 23-2022 - לקול קורא לחצו כאן 
התאריך האחרון להגשת הצעות: 25.1.2023.

- אספקת שירותים לאירועים בזכרון יעקב: יועץ בטיחות, עמותת זמארין, תשפ"ג, 23-2022 - לקול קורא לחצו כאן 
התאריך האחרון להגשת הצעות: 25.1.2023.

- אספקת שירותים לאירועים בזכרון יעקב: מהנדס קונסטרוקציה לרישוי אירועים, עמותת זמארין, תשפ"ג, 23-2022 - לקול קורא לחצו כאן 
התאריך האחרון להגשת הצעות: 25.1.2023.

- אספקת שירותים לאירועים בזכרון יעקב: מנהל אבטחה (מנב"ט) לאירועים , עמותת זמארין, תשפ"ג, 23-2022 - לקול קורא לחצו כאן 
התאריך האחרון להגשת הצעות: 25.1.2023.