פעילות נוער חרדי

פעילות שיושבת תחת מחלקה לתרבות יהודית המנוהלת ע"י ניר קובי

במהלך השנה בני הנוער מהקהילה החרדית לומדים בפנימיות וישיבות ברחבי הארץ

ולכן הפעילות מתמקדת בחופשות וחגים

בחופשות פסח, סוכות וקיץ ישנה פעילות בת 3 שבועות בה מתקיימים טיולים, אירועי מוזיקה, הרצאות, כניסה לבריכות, רחצה בים , אטרקציות ועוד.

בנוסף מתקיימותתוכניות לימודיות במהלך החופשות.

איש קשר: שלמה אלינגר 0548531505