נהלים חוגים - שיעור ניסיון, תקנון ונביטול חוג

 

• לתקנון ונהלי העמותה תשפ"ב 2021-22 לחצו כאן

• שיעורי ניסיון יתקיימו בין התאריכים 1/10/21-30/10/21 ובחלק מהחוגים מעבר לתאריך זה התנסות בחוג כרוכה בתשלום של 40 ש"ח. במידה וממשיכים להשתתף בחוג 40 ₪ ששולמו יופחתו מהתשלום החודשי.

• לטופס ביטול חוג לחצו כאן