זמן הרישום באתר עבר ב03/11/2023ב 23:59:59
האירוע הסתיים ב02/11/2023

זמן הרישום באתר עבר ב03/11/2023ב 23:59:59
האירוע הסתיים ב02/11/2023