האירוע הסתיים ב12/10/2022

האירוע הסתיים ב12/10/2022