זמן הרישום באתר עבר ב12/04/2024ב 23:59:59
האירוע הסתיים ב11/04/2024

זמן הרישום באתר עבר ב12/04/2024ב 23:59:59
האירוע הסתיים ב11/04/2024