זמן הרישום באתר עבר ב20/09/2023ב 23:59:59
האירוע הסתיים ב19/09/2023

זמן הרישום באתר עבר ב20/09/2023ב 23:59:59
האירוע הסתיים ב19/09/2023