זמן הרישום באתר עבר ב11/10/2023ב 23:59:59
האירוע הסתיים ב10/10/2023

זמן הרישום באתר עבר ב11/10/2023ב 23:59:59
האירוע הסתיים ב10/10/2023