קייטנת חנוכה לבתי הספר תשפ"ד

קייטנת חנוכה לבתי הספר תשפ"ד

ילדים הרשומים לצהרון במהלך השנה- אינם צריכים לבצע רישום ורשומים אוטומטית לקייטנה

קייטנה מועדים רישום
ק. חנוכה החורש כיתה א'
10/12/23
14/12/23
לרישום
ק. חנוכה החורש כיתה ב'
10/12/23
14/12/23
לרישום
ק. חנוכה החורש כיתה ג'
10/12/23
14/12/23
לרישום
ק. חנוכה חיטה כיתה ג
10/12/23
14/12/23
לרישום
ק. חנוכה נילי כיתה ב
10/12/23
14/12/23
לרישום
ק. חנוכה נילי כיתה ג
10/12/23
14/12/23
לרישום
ק.חנוכה חורש מפונים
10/12/23
14/12/23
לרישום
ק.חנוכה חיטה גפן א'
10/12/23
14/12/23
לרישום
ק.חנוכה חיטה כיתה ב'
10/12/23
14/12/23
לרישום
ק.חנוכה חיטה תמר א'
10/12/23
14/12/23
לרישום
ק.חנוכה יעבץ א+ב+ג
10/12/23
14/12/23
לרישום
ק.חנוכה נילי כיתה א
10/12/23
14/12/23
לרישום