קייטנת חנוכה לגנים תשפ"ד

קייטנת חנוכה לגנים תשפ"ד

ילדים הרשומים לצהרון במהלך השנה- אינם צריכים לבצע רישום ורשומים אוטומטית לקייטנה

קייטנה מועדים רישום
ק. חנוכה גן הכרם
10/12/23
14/12/23
לרישום
ק. חנוכה גן זמארין
10/12/23
14/12/23
לרישום
ק. חנוכה גן חרצית
10/12/23
14/12/23
לרישום
ק. חנוכה גן יובל
10/12/23
14/12/23
לרישום
ק. חנוכה גן כלנית
10/12/23
14/12/23
לרישום
ק. חנוכה גן מעפילים
10/12/23
14/12/23
לרישום
ק. חנוכה גן נרקיס
10/12/23
14/12/23
לרישום
ק. חנוכה גן עפרוני
10/12/23
14/12/23
לרישום
ק. חנוכה גן ראשונים
10/12/23
14/12/23
לרישום
ק.חנוכה גן הברון
10/12/23
14/12/23
לרישום
ק.חנוכה גן לוטם
10/12/23
14/12/23
לרישום
ק.חנוכה גן שחף
10/12/23
14/12/23
לרישום
ק.חנוכה גן שיטה
10/12/23
14/12/23
לרישום
ק.חנוכה חיטה שקד
10/12/23
14/12/23
לרישום
ק.חנוכה חיטה תמר
10/12/23
14/12/23
לרישום
ק.חנוכה יעבץ חרוב
10/12/23
14/12/23
לרישום
ק.חנוכה יעבץ שקד
10/12/23
14/12/23
לרישום
קייטנת חנוכה גן דרור
10/12/23
14/12/23
לרישום
קייטנת חנוכה גן הזית
10/12/23
14/12/23
לרישום
קייטנת חנוכה גן ענבר
10/12/23
14/12/23
לרישום