בי"ס - קייטנת חנוכה

קייטנה מועדים רישום
חורש כיתה ג' - קייטנת חנוכה
20/12/22
26/12/22
סגור
חיטה כיתה א3 - קייטנת חנוכה
20/12/22
26/12/22
סגור
חיטה כיתה ב'1 - קייטנת חנוכה
20/12/22
26/12/22
סגור
חיטה כיתה ב'2 - קייטנת חנוכה
20/12/22
26/12/22
סגור
חיטה כיתה ב'3 - קייטנת חנוכה
20/12/22
26/12/22
סגור
יעבץ כיתות א' ב' ג' - קייטנת חנוכה
20/12/22
26/12/22
סגור
נילי כיתה א' - קייטנת חנוכה
20/12/22
26/12/22
סגור
נילי כיתה ב' - קייטנת חנוכה
20/12/22
26/12/22
סגור