טפסים

בקשה לביטול צהרון

הנחיות למילוי הטופס:

לתשומת ליבך,
בהתאם לחוזה ההרשמה לצהרונים:

מדיניות ביטול השתתפות בפעילות זמארין


1. בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס באתר העמותה. בכל מקרה חייב מבקש הביטול לוודא קבלת טופס ביטול השתתפות על ידי מנהל המחלקה. משתתף שלא שלח טופס ביטול ייחשב כמי שהמשיך להשתתף בפעילות וימשיך להגבות ממנו תשלום מלא. לא יתקבלו ביטולים טלפוניים או דרך צוות הצהרון.

2. אין ביטול רטרואקטיבי להשתתפות בצהרון והחזר כספי בגינו.

3.ביטול השתתפות עד 20 לחודש מחייב תשלום עד תום אותו החודש. המשתתף רשאי להגיע למפגשים עד סוף אותו החודש.

ביטול שיעשה לאחר ה20 לחודש מחייב בעמלת ביטול אשראי של 20 ₪ .

4. בנוסף העמותה תגבה דמי טיפול לביטול השתתפות בחוג בסך 5% משווי העסקה השנתי או 100 ₪ הנמוך מבניהם. למעט המקרה שהביטול נעשה בחודש ספטמבר לא ייגבו דמי ביטול.

 

יש להקפיד על 9 ספרות
האם פנית למחלקת הצהרונים בעניינך
חתמו כאן
סמנו V ליד "אני לא רובוט"