טפסים

טופס ביטול השתתפות בחוגים תשפ"ד

הנחיות למילוי הטופס:

לתשומת לב המשתתף: 

 1. אין במילוי הטופס הבטחה כלשהי בדבר הזיכוי המבוקש.

 2. ביטול החוג- מחויב בתשלום מלא של אותו החודש, הילד זכאי להשתתף עד לסוף החודש. 

 3. הביטול ייכנס לתוקף, לאחר אישור מנהלת המחלקה בראשון לחודש הבא. 

 4. לא יעשו ביטולים דרך מדריך החוג או טלפונית.

 5. אין ביטול רטרואקטיבי לחוג והחזר כספי בגינו.

 6. ביטול השתתפות עד 20 לחודש מחייב תשלום עד תום אותו החודש. המשתתף רשאי להגיע למפגשים עד סוף אותו החודש.

  ביטול שיעשה לאחר ה-20 לחודש מחייב בעמלת ביטול אשראי של 20  ₪ .

 7. בנוסף העמותה תגבה דמי טיפול לביטול השתתפות בחוג בסך 5% משווי העסקה השנתי או 100 ₪ הנמוך מבניהם. למעט המקרה שהביטול נעשה בחודש ספטמבר לא ייגבו דמי ביטול.

  • המחאה חוזרת תחויב בדמי טיפול בסך 25 ₪.

  • בכל מקרה של הכחשת עסקה / ביטול חד צדדי של הלקוח בחברת האשראי, יחויב הלקוח בדמי ביטול של 35 ₪.

 

פרטי אשראי לזיכוי
סמנו V ליד "אני לא רובוט">