טפסים

טופס בקשה לקבלת הנחות - מלגה למצויינות

הנחיות למילוי הטופס:

בנוסף לטופס הדיגיטלי - יש לשלוח המלצת הגורם המקצועי (ימולא ע"י מנהל/ת המחלקה הרלוונטית בזמארין) אל המייל: [email protected] 

מגיש הבקשה
מבקש/ת הנחה עבור
1
2
3
חתמו כאן
סמנו V ליד "אני לא רובוט"