טפסים

טופס בקשה לקבלת הנחות - משפחות יחידניות

הנחיות למילוי הטופס:

בנוסף לטופס הדיגיטלי - יש לשלוח חתום ובצירוף צילום תעודת זהות הכוללת ספח, אל המייל: info@zamarin.org.il

מגיש הבקשה
מבקש/ת הנחה עבור
1
2
3
חתמו כאן
סמנו V ליד "אני לא רובוט"