אירועים

נוער: "כל אחד זוכר את המדריך שלו שנים קדימה"

האירוע ייחל בעוד:
על האירוע:

"כל אחד זוכר את המדריך שלו שנים קדימה"
משמעות המדריך בתוך הקבוצה סביב בניית, אמון וגיבוש הקבוצה.

מדריך הוא מוביל הקבוצה, ועל כן יש לו תפקיד מרכזי ביצירת ה'דבק' בין החניכים השונים בקבוצה, ובינו לבין החניכים

מה נלמד בסדנה:
- תקשורת בין אישית ויצירת יחס אישי המתבסס על אמון וחברות
- דע את החניכים שלך – לא ניתן לגשת באותה צורה לכל חניך, כיצד אני מכיר את הגבולות האישיים של כל חניך, ואיך ניתן לגשת לכל חניך בצורה אחרת -  שתתאים לו.
- הכרות – איך ניתן להכיר את החניכים באופן כן ואמיתי. כלים ופרקטיקות מעולם ניהול ומנהיגות, בדגש על "מנהיגות אותנטית".
שכלול מיומנויות דיאלוג ושיח רגשי – ביני לבין עצמי (תוך אישי) ביני לבין אחר (בין אישי)