אירועים

תוכנית מלגות לסטודנטים

האירוע ייחל בעוד:
על האירוע:

תוכנית מלגות לסטודנטים - יוצאת לדרך!


מרכז הצעירים זמארין מזמין אתכם להגיע ולהשפיע!

מה עושים?
140 שעות לפרויקט תרומה לקהילה בתחומים שונים

סכום המלגה:
10,000 ש"ח

מספר מקומות מוגבל! יש לשלוח מועמדות למלגה עד לתאריך 24.8.2023

 

*** מותנה באישור מפעל הפיס

נהלי הרשמה:

בשנת לימודים תשפ"ד (2023-2024) תעניק המועצה המקומית זכרון יעקב מלגות על סך 10,000 ₪ לכל סטודנט תושב זכרון יעקב.

מטרת התוכנית: לסייע לסטודנטים, תושבי המושבה, להשלים את לימודיהם ולעודד לימודים אקדמאים מחד ולקדם את מעורבותם והשפעתם בקהילה מאידך.

תנאיי המלגה: הזכאות למלגה כפוף לביצוע של 140 שעות התנדבות ותרומה לקהילה במשך שנת הלימודים תשפ"ד (ספטמבר 2023 עד יולי 2024)

את 140 השעות יש להשלים עד לתאריך 30.7.24.

קריטריונים לקבלת מלגה לשנת תשפ"ד:

1. אזרח ישראל (תינתן עדיפות לתושבי זכרון יעקב)

2. לאחר שירות צבאי/שירות לאומי/התנדבות בזכרון יעקב

3. במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשפ"ד (2023-2024) הסטודנטים ילמדו באחת מהמסגרות הבאות:
- הסטודנטים ילמדו במוסד המוכר ע"י המל"ג, לתואר אקדמי (ראשון או שני) המוכר ע"י המל"ג (רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה הינה הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה), לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט.
- הסטודנטים ילמדו לקורסים המתוקצבים ומפוקחים ע"י האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
* למעט סטודנטים אשר קיבלו השתתפות בשכר הלימוד במסגרת "תכנית השוברים".
- הסטודנטים ילמדו בבתי ספר על תיכוניים לאמנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט.
- הסטודנטים ילמדו בכיתות י"ג- י"ד בחינוך טכנולוגי על-יסודי בבתי ספר המאושרים על ידי משרד החינוך.
- הסטודנטים ילמדו בסמינרים להוראה המפוקחים ע"י משרד החינוך.

4. אישור וועדת מלגות

תהליך קבלת המלגה כולל:
1. הגשת מועמדות (מילוי שאלון+העברת מסמכים נדרשים-קורות חיים, אישור לימודים לשנת תשפ"ד, אישור ניהול חשבון בנק, אישור תושבות, צילום ת.ז)
2. ראיון של וועדת מילגות יישובית.
3. הסטודנטים יחתמו על כתב התחייבות למלגה.

הנחיות והרשמה:
1.יש למלא את השאלון המצורף   להורדת קובץ ההרשמה לחץ כאן  
2. יש לצרף לשאלון קבלה למועמד את האישורים הבאים:
צילום תעודת זהות של המועמד.
אישור ממוסד הלימודים המאשר: סטטוס הלימוד, מקצוע הלימוד, עלות שכר הלימוד, מספר שעות שבועיות וכן את העובדה כי התלמיד לומד בשנת הלימודים תשפ"ב במוסד לימודים זה.
יש לצרף קורות חיים.
אישור ניהול חשבון בנק

את המסמכים יש לשלוח לדוא"ל: [email protected] עד לתאריך 24.8.2023


לפרטים נוספים:
עומר גנדלר, מנהל מרכז צעירים זמארין בטלפון 050-7849464