מידע וטפסים

   
  טפסי הרשמה לצהרונים לשנה"ל תשע"ט:
   
  נפתחה ההרשמה לצהרונים לשנת הלימודים תשע"ט לטופס לחץ כאן  
  טופס הרשמה מקוון לצהרונים לשנת לימודים תשע"ט לחץ כאן 
  טופס הרשמה מקוון לקייטנת הגנים עולם המים לטופס לחץ כאן 
   
  נהלי הרשמה ותשלומים: 
  * יש להחזיר את הטופס הרשמה פרחי ספורט למייל tammilivny@gmail.com או לפקס 04-6392332


  מחלקת מחול

  מחלקת גיל הרך