מידע וטפסים

   

   נהלי הרשמה ותשלומים: 

  מחול


  פורמט להכנת תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות


  מכרזים

  תכנית שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלויות

  • בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, עמותת זמארין מחויבת בייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.
   פרטי הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות:
   שם: נירית קרן
   טלפון: 04-6297011
   מייל: account@zamarin.org.il

    תוכנית שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלויות - לחץ כאן