מידע וטפסים

   
  טפסי הרשמה לצהרונים לשנה"ל תשע"ט:
   
  נפתחה ההרשמה לצהרונים לשנת הלימודים תשע"ט לטופס לחץ כאן  
  טופס הרשמה מקוון לצהרונים לשנת לימודים תשע"ט לחץ כאן 
   
  נהלי הרשמה ותשלומים: 
  * יש להחזיר את הטופס הרשמה פרחי ספורט למייל tammilivny@gmail.com או לפקס 04-6392332


  מחלקת מחול

  מחלקת גיל הרך