מסלול מקצועי

 
מסלול מקצועי 
כשמו, הינו מסלול המחייב 5 שיעורים שבועיים בני שעה וחצי כל שיעור, המורכב משלושה קלאסי, אחד מודרני ,ואחד בחירה מתוך מספר מקצועות נוספים הקיימים באולפן.