בלט קלאסי

 
 
בלט קלאסי 
או בקיצור בלט הוא אבן הבסיס של כל תחומי המחול לסוגיו. הבלט מקנה טכניקה, גמישות, כח, מרכז יציב ,עידון ואורך תנועתי. יצרנו באולפן המחול תכנית לימודים רציפה המתחילה בגיל 4 ועד כיתה ב' בתנועה יוצרת ולימוד יסודות הבלט והמודרני. מכיתה ג-ו הבלט והמודרני הופכים לעמוד כל אחד בזכות עצמו ונלמדים ע"י מורים מומחים בתחום. הבלט בגילאים הנ"ל נמצאים תחת תכנית הלימודים של האקדמיה המלכותית לבלט באנגליה וכל שנה התלמידות נבחנות ומקבלות תעודה מאקדמיה. בכיתות ז-יב התלמידות משתלבות במסלול מקצועי הכולל 3 שיעורי בלט קלאסי בשבוע בני שעה וחצי ומקצועות ריקוד נוספים.