עמוד אירועים

קש"ת פרוייקט הקיץ החדש לילדים של תרבות יהודית
תאריך: 28/06/2017
תאריך סיום: 31/08/2017

קש"ת פרוייקט הקיץ החדש לילדים של תרבות יהודית